Видео запис 1

Видео запис 2

Беседа на Благовести
лета Господњег 2010. године

PDF документ